• Türkçe
  • Русский
  • Crnogorski
  • English

POZIV

+382 69 300 775

MAIL

info@pronova.me

  • Türkçe
  • Русский
  • Crnogorski
  • English

Pravni savjeti

Agencija Pronova nudi izradu raznih ugovora, kao što su ugovori o zakupu, ugovori o posredovanju, itd. Takođe, vršimo sve posredničke pravne radnje kod Uprave za Nekretnine, kao što su: uknjižba nekretnina, pribavljanje listova nepokretnosti i kopije planova i dr. Ujedno, našim klijentima pružamo usluge prilikom vađenja izvoda iz DUP-a, dobijanja UTU i građevinskih dozvola kod nadležnih Opštinskih organa.

Osim toga, agencija Pronova pruža i širok spektar advokatskih usluga.

Compare listings

usporedi